Szczyt BRICS: „przełamanie hegemonii Zachodu” czy z dużej chmury mały deszcz?

15. szczyt BRICS, który odbył się 22-24 sierpnia w Johannesburgu w RPA, przyniósł ze sobą duże zaskoczenie. Ostatniego dnia spotkania – wbrew oczekiwaniom wielu ekspertów – ogłoszono rozszerzenie ugrupowania o sześciu nowych członków, m.in. Iran i Arabię Saudyjską. Podczas spotkania poruszano również kwestie dotyczące wojny na Ukrainie, używania lokalnych walut w wymianach handlowych między członkami i cen żywności, a wszystkiemu patronował przekaz reprezentowania interesów globalnego Południa.