Szwecja w NATO: czy rzeczywiście Sztokholm jest już o krok od dołączenia do Sojuszu?

Szwecja złożyła wniosek akcesyjny do NATO razem z Finlandią 18 maja 2022 roku, po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Kandydatura Sztokholmu przez ponad rok była blokowana żądaniami Turcji i pasywnością Węgier. Obecnie protokół akcesyjny w obydwu krajach znajduje się na ostatnim etapie potwierdzenia, jednak ani Ankara, ani Budapeszt nie precyzują, kiedy zostanie on ostatecznie ratyfikowany.