Ukraińskie porozumienia bezpieczeństwa – sygnał dla Moskwy i reszty świata

Od początku 2024 roku Ukraina podpisała szereg porozumień bezpieczeństwa z krajami G7 oraz państwami europejskimi, takimi jak Niemcy, Francja, Holandia czy Kanada. 10-letnie zobowiązania obejmują najczęściej m.in. kwestie pomocy wojskowej, finansowej i gospodarczej. Po dwóch latach wojny stanowią sygnał o stałym wsparciu Zachodu – pomimo głoszonej przez Moskwę propagandy.