SMR jak feniks z popiołów – amerykańskie wsparcie dla polskiej spółki

OSGE zostało objęte strategicznym amerykańskim programem Phoenix, dzięki czemu otrzyma dofinansowanie na wykonanie studium wykonalności dla inwestycji SMR w Polsce. Projekty SMR, pomimo ostatnich zawirowań, kontynuowane są w wielu miejscach na świecie, m.in. USA, Chinach czy Rosji.