Węgiel traci kluczową rolę w polskiej energetyce   

Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 5,26 proc. względem roku poprzedniego i wyniosło 13,05 TWh w maju 2023 roku. Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że zapotrzebowanie na energię maleje od początku roku, podobnie jak produkcja energii z węgla.