Czy inflacja zostanie z nami na dłużej?

„RPP przez wiele kwartałów nie przejmowała się specjalnie inflacją. Co prawda podniosła stopy procentowe do poziomów najwyższych w dekadzie, natomiast w porównaniu do obserwowanych poziomów inflacji, i tak nie były to bardzo wysokie podwyżki. Mieliśmy ujemne realne stopy procentowe. Przy obecnych stopach procentowych i polityce NBP jest wątpliwe, że dojście do celu inflacyjnego zajdzie w 2025 roku, jak prognozuje NBP.” – mówi w wywiadzie dla POLON.pl Mikołaj Raczyński, CFA, dyrektor generalny platformy Portu w Polsce.