Rozwój obszarów leśnych jako skuteczny sposób na zmiany klimatu

Według badań przeprowadzonych pod przewodnictwem Crowther Lab przywracanie lasów może wychwycić do 226 gigaton dwutlenku węgla na całym świecie. Odpowiada to ok. jednej trzeciej ilości CO2 uwolnionego przez ludzkość od początku ery przemysłowej – donosi Euractiv.