Bezpieczeństwo

Nowa architektura bezpieczeństwa na Bałtyku. Bezpieczniej, ale są wyzwania

Jak zmieniła się architektura bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim po wybuchu wojny na Ukrainie i akcesji Finlandii i wkrótce Szwecji do NATO? - opisuje dr Ł...