Energia i Klimat, Gospodarka

Wyzwania polskiej branży cementowej wobec zielonej transformacji

Sektor cementowy w Polsce, razem z budowlanym, odpowiadają za blisko 8 procent PKB oraz 2 mln miejsc pracy. Plasuje się on na trzecim miejscu pod względem wi...