News

Polski atom – stawiajmy na różnorodność

Opóźnienia budów elektrowni jądrowych w USA pokazują, że poślizg w budowie polskiego atomu jest również realnym problemem. Bezpieczeństwo może zapewn...