Energia i Klimat

Czy polska energetyka przetrwa kolejne zimy? – co mówi nam Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego

Bezpieczeństwo jest zagadnieniem wieloaspektowym. Rozpatrywać je można w kontekście militarnym, gospodarczym, społecznym, ekologicznym, cybernetycznym lub ...